איך אומרים חנה באנגלית וגם איך כותבים חנה

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים חנה באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים חנה באנגלית וגם איך כותבים חנה


"חנה" כותבים באנגלית באופן הבא: Hannah."חנה" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.את השם חנה ניתן לכתוב באופן הבא: Hannah או Hanna או Hana או Chana. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Hannah ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Hannah – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Hannah – מילון דוט קום.לחץ למידע על Hannah – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Hannah – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Hannah – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Hannah – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Hannah – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Hannah – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Hannah – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Hannah – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Hannah – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Hannah – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Hannah – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Hannah – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Hannah – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Hannah – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Hannah – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Hannah – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Hannah – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).