איך אומרים חמור בספרדית

שאלה

מי יכול לומר לי איך אומרים חמור בספרדית?

תשובה לשאלה: איך אומרים חמור בספרדית

בספרדית אומרים “חמור” באופן הבא >לחץ על הקישור להשמעה.

חמור” כותבים בספרדית כך: “burro“.

בעברית זה נשמע כך: “‘בוררו”

המילה burro משמשת גם במשמעות של בעל חיים הנקרא חמור וגם במשמעות של כינוי גנאי לאדם טיפש.