איך אומרים חמור באנגלית וגם איך כותבים חמור

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים חמור באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים חמור באנגלית וגם איך כותבים חמור


"חמור" כותבים באנגלית באופן הבא: Donkey."חמור" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ על הקישור להשמעה.בעל חיים, חמור אומרים באנגלית באופן הבא: Donkey או Ass. חמור זכר נקרא: Jack ונקבה נקראת: Jenny או Jennet.
מקרה חמור או מעשה חמור אומרים באנגלית: Severe. לחץ למידע נוסף
קבצי שמע: Ass – לחץ על הקישור להשמעה.Severe – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Donkey ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Donkey – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Donkey – מילון דוט קום.לחץ למידע על Donkey – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Donkey – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Donkey – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Donkey – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Donkey – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Donkey – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Donkey – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Donkey – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Donkey – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Donkey – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Donkey – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Donkey – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Donkey – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Donkey – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Donkey – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Donkey – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Donkey – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).