איך אומרים הפקת לקחים באנגלית וגם איך כותבים הפקת לקחים

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים הפקת לקחים באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים הפקת לקחים באנגלית וגם איך כותבים הפקת לקחים


“הפקת לקחים” כותבים באנגלית באופן הבא: Lessons Learned .“הפקת לקחים” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.הפקת לקחים פירוש: תהליך של קבלה והבנה משגיאות העבר עם השלכה על האופן של כיצד יש לנהוג בעתיד אל מנת לא לחזור על שגיאות העבר.

 מצא מה פירוש המילה Lessons Learned ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Lessons Learned – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון דוט קום.לחץ למידע על Lessons Learned – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Lessons Learned – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Lessons Learned – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Lessons Learned – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Lessons Learned – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Lessons Learned – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).