איך אומרים געגוע בספרדית

שאלה

מי יכול לומר לי איך אומרים געגוע בספרדית?

תשובה לשאלה: איך אומרים געגוע בספרדית

בספרדית אומרים "געגוע" באופן הבא >לחץ על הקישור להשמעה.

"געגוע" כותבים בספרדית כך: "anhelo".

בעברית זה נשמע כך: "'אנלו"