איך אומרים בערבית מולדת?

שאלה

תשובה לשאלה: איך אומרים בערבית מולדת?


מולדת בערבית מדוברת בתעתיק עברי: וטנ ובתעתיק לאנגלית: waten.מולדת בערבית ספרותית وطن – קישור השמעהבערבית מצרית מדוברת: وطن לחצי להשמעה.