איך אומרים בית שחי באנגלית וגם איך כותבים בית שחי

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית בית שחי? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "בית שחי" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים בית שחי באנגלית וגם איך כותבים בית שחי


"בית שחי" כותבים באנגלית באופן הבא: Underarm."בית שחי" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים בית שחי באנגלית.בית השחי הוא האזור שמתחת לכתף, בין הזרוע לגו. באנגלית נקרא בית השחי באופן הבא: Axilla או Armpit או Underarm או Oxter לחץ למידע נוסף
קבצי שמע: Axilla – לחץ ושמע כיצד אומרים בית שחי באנגלית.armpit – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Underarm ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Underarm – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Underarm – מילון דוט קום.לחץ למידע על Underarm – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Underarm – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Underarm – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Underarm – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Underarm – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Underarm – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Underarm – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Underarm – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Underarm – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Underarm – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Underarm – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Underarm – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Underarm – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Underarm – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Underarm – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Underarm – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Underarm – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).