איך אומרים באנגלית תודה בקיצור וגם איך כותבים תודה בקיצור

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית תודה בקיצור? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "תודה בקיצור" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית תודה בקיצור וגם איך כותבים תודה בקיצור


"תודה בקיצור" כותבים באנגלית באופן הבא: Thx."תודה בקיצור" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.לחץ למידע נוסף
כיצד אומרים תודה בקיצור באנגלית Thnx – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Thx ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Thx – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Thx – מילון דוט קום.לחץ למידע על Thx – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Thx – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Thx – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Thx – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Thx – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Thx – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Thx – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Thx – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Thx – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Thx – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Thx – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Thx – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Thx – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Thx – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Thx – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Thx – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Thx – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).