איך אומרים באנגלית שוטף 30 וגם איך כותבים שוטף 30

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית שוטף 30? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “שוטף 30” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית שוטף 30 וגם איך כותבים שוטף 30


“שוטף 30” כותבים באנגלית באופן הבא: Net 30 Eom.“שוטף 30” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.לחץ למידע נוסף
אפשרויות נוספות Current Plus 30 – לחץ כאן להשמעה. מצא מה פירוש המילה Net 30 Eom ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון דוט קום.לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Net 30 Eom – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Net 30 Eom – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Net 30 Eom – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Net 30 Eom – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).