איך אומרים באנגלית קורם עור וגידים וגם איך כותבים קורם עור וגידים

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים קורם עור וגידים באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית קורם עור וגידים וגם איך כותבים קורם עור וגידים


"קורם עור וגידים" כותבים באנגלית באופן הבא: Taking Shape."קורם עור וגידים" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.המשפט במקורו מופיע בספר יחזקאל באופן הבא:
וְנָתַתִּי עֲלֵיכֶם גִּידִים וְהַעֲלֵתִי עֲלֵיכֶם בָּשָׂר וְקָרַמְתִּי עֲלֵיכֶם עוֹר וְנָתַתִּי בָכֶם רוּחַ וִחְיִיתֶם (יחזקאל לז ו)
תרגום של המשפט לאנגלית מופיע באופן הבא:
"And I Will Lay Sinews Upon You, And Will Bring Up Flesh Upon You, And Will Spread Skin Upon You, And Will Put My Spirit Into You, And Ye Shall Live". מקור התרגון: Http://Www.Ecmarsh.Com/Lxx/Jezekiel/Index.Htm
כיום השימוש בביטוי קָרַם עוֹר וְגִידִים הוא ביטוי ציורי שמשתמשים בו כשרוצים להמחיש פעולה של בנייה ויצירה או לתאר תוכנית העוברת משלב התכנון והדמיון אל המציאות. באנגלית אין שימוש זהה בביטוי זה ולכן ביטוי שיעביר את המשמעות הציורית של הביטוי (ולא את המילולית) יהיה "Take Shape", דוגמה למשפט: "Our Plans Began To Take Shape". מציין הליך שמתחיל לרקום עור וגידים, מתפתח, נוצר.

 מצא מה פירוש המילה Taking Shape ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Taking Shape – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Taking Shape – מילון דוט קום.לחץ למידע על Taking Shape – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Taking Shape – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Taking Shape – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Taking Shape – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Taking Shape – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Taking Shape – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Taking Shape – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Taking Shape – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Taking Shape – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Taking Shape – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Taking Shape – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Taking Shape – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Taking Shape – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Taking Shape – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Taking Shape – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Taking Shape – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Taking Shape – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).