איך אומרים באנגלית צבע בז וגם איך כותבים צבע בז

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים צבע בז באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית צבע בז וגם איך כותבים צבע בז


"צבע בז" כותבים באנגלית באופן הבא: Beige."צבע בז" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.בז' הוא צבע בהיר שנתון בין צהוב לצבע קרם. לחץ למידע נוסף
קישורי השמעה לצבע בז באנגלית Pale Sandy Fawn Color – ראה קישור להשמעה.Light-Grayish Yellowish Brown – לחץ על הקישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Beige ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Beige – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Beige – מילון דוט קום.לחץ למידע על Beige – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Beige – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Beige – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Beige – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Beige – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Beige – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Beige – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Beige – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Beige – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Beige – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Beige – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Beige – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Beige – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Beige – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Beige – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Beige – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Beige – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).