איך אומרים באנגלית פרה וגם איך כותבים פרה

אנגלית

שאלה

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית פרה וגם איך כותבים פרה


"פרה" כותבים באנגלית באופן הבא: Cow."פרה" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ על הקישור להשמעה.


 מצא מה פירוש המילה Cow ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Cow – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Cow – מילון דוט קום.לחץ למידע על Cow – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Cow – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Cow – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Cow – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Cow – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Cow – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Cow – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Cow – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Cow – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Cow – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Cow – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Cow – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Cow – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Cow – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Cow – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Cow – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Cow – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).