איך אומרים באנגלית סרטון הסברה וגם איך כותבים סרטון הסברה

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים סרטון הסברה באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית סרטון הסברה וגם איך כותבים סרטון הסברה


"סרטון הסברה" כותבים באנגלית באופן הבא: Public Diplomacy Video."סרטון הסברה" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים סרטון הסברה באנגלית.


כיצד אומרים סרטון הסברה באנגלית Pd Video – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Public Diplomacy Video ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Public Diplomacy Video – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).