איך אומרים באנגלית נוער בסיכון וגם איך כותבים נוער בסיכון

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים נוער בסיכון באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית נוער בסיכון וגם איך כותבים נוער בסיכון


“נוער בסיכון” כותבים באנגלית באופן הבא: At-Risk Students.“נוער בסיכון” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים נוער בסיכון באנגלית.נוער בסיכון הוא נוער הנמצא במסגרת לימודית כלשהי, אך נתון בקושי מסוים העלול להביא אותו לכדי נשירה מאותה המסגרת, ואף להתדרדרות לשולי החברה וגרימת נזק לחברה. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה At-Risk Students ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על At-Risk Students – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון דוט קום.לחץ למידע על At-Risk Students – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על At-Risk Students – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על At-Risk Students – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על At-Risk Students – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על At-Risk Students – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על At-Risk Students – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).