איך אומרים באנגלית מספר ח.פ וגם איך כותבים מספר ח.פ

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים מספר ח.פ באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית מספר ח.פ וגם איך כותבים מספר ח.פ

"מספר ח.פ" כותבים באנגלית באופן הבא: Bn Number.
"מספר ח.פ" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.
מספר ח.פ הוא מזהה לחברות הרשומות ברשם החברות (פירוש הקיצור ח.פ הוא כנראה חברה פרטית).
BN Number: Business Number

מצא מה פירוש המילה Bn Number ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:
לחץ למידע על Bn Number – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Bn Number – מילון דוט קום.
לחץ למידע על Bn Number – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).
לחץ למידע על Bn Number – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).
לחץ למידע על Bn Number – המילון החופשי (Free Dictionary).
לחץ למידע על Bn Number – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).
לחץ למידע על Bn Number – מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Bn Number – מילון Vocabulary.com.
לחץ למידע על Bn Number – מילון וורדניק (Wordnik ).
לחץ למידע על Bn Number – מילון וויקי (Wiktionary).
לחץ למידע על Bn Number – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).
לחץ למידע על Bn Number – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).
לחץ למידע על Bn Number – מילון אינפופליז (Infoplease.com).
לחץ למידע על Bn Number – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).
לחץ למידע על Bn Number – מילון מבט אחד (onelook.com).
לחץ למידע על Bn Number – מילון רימזון (Rhymezone.com).
לחץ למידע על Bn Number – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).
לחץ למידע על Bn Number – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).
לחץ למידע על Bn Number – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).