איך אומרים באנגלית ממונה בטיחות וגם איך כותבים ממונה בטיחות

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים ממונה בטיחות באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית ממונה בטיחות וגם איך כותבים ממונה בטיחות


Health and safety inspectorקישוראו אפשר גם safety inspectorואפשר גם factory inspectorקישור.בארה”ב ממונה בטיחות נקרא :OSHA compliance safety and health officer או בקיצור: Safety Officerהקיצור :OSHA מציין את החוק האמריקאי לבטיחות בעבודה – קישור