איך אומרים באנגלית מועד ב וגם איך כותבים מועד ב

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית מועד ב? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "מועד ב" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית מועד ב וגם איך כותבים מועד ב


"מועד ב" כותבים באנגלית באופן הבא: Special Assessment Period."מועד ב" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.מועד ב הוא מועד נוסף לנבחנים בקורסים אוניברסיטאיים אשר נכשלו במועד א או שלא יכלו לבצע את המבחן במועד א מסיבות מאושרות שונות. אפשרות זו תלויה כמובן בנהלי האוניברסיטאות השונות. בדרך כלל מכונה "מועד ב" כמועד בחינה מיוחד. לחץ למידע נוסף
קבצי שמע: Special Examination Periods – לחץ ושמע כיצד אומרים מועד ב באנגלית.Resits – לחץ ושמע כיצד אומרים מועד ב באנגלית.
 מצא מה פירוש המילה Special Assessment Period ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Special Assessment Period – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Special Assessment Period – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Special Assessment Period – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Special Assessment Period – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).