איך אומרים באנגלית מונה ומכנה וגם איך כותבים מונה ומכנה

אנגלית

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך אומרים מונה ומכנה באנגלית? מי שיכול לרשום גם כיצד רושמים את זה באנגלית, אני אודה לו מאוד. תודה.

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית מונה ומכנה וגם איך כותבים מונה ומכנה


“מונה ומכנה” כותבים באנגלית באופן הבא: Numerator And Denominator.“מונה ומכנה” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.שבר נרשם כשני מספרים עליון ותחתון עם קו המפריד בינהם (קו זה נקרא קו השבר). המספר שמעל קו השבר נקרא מונה, והמספר שמתחתיו נקרא מכנה.
מונה באנגלית: Numerator
מכנה באנגלית: Denominator. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Numerator And Denominator ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).
לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Numerator And Denominator – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Numerator And Denominator – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Numerator And Denominator – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Numerator And Denominator – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).