איך אומרים באנגלית לפנים משורת הדין וגם איך כותבים לפנים משורת הדין

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית לפנים משורת הדין? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “לפנים משורת הדין” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית לפנים משורת הדין וגם איך כותבים לפנים משורת הדין


“לפנים משורת הדין” כותבים באנגלית באופן הבא: Ex Gratia.“לפנים משורת הדין” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.מקור הביטוי Ex gratia הוא בלטינית ונעשה בו שימוש בשפה האנגלית בקונטקסט משפטי. לחץ למידע נוסף
אופציות נוספות ללפנים משורת הדין באנגלית By Favour – לחץ על הקישור להשמעה. מצא מה פירוש המילה Ex Gratia ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Ex Gratia – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון דוט קום.לחץ למידע על Ex Gratia – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Ex Gratia – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Ex Gratia – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Ex Gratia – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Ex Gratia – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Ex Gratia – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).