איך אומרים באנגלית למען הסר ספק וגם איך כותבים למען הסר ספק

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים למען הסר ספק באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית למען הסר ספק וגם איך כותבים למען הסר ספק


"למען הסר ספק" כותבים באנגלית באופן הבא: For The Avoidance Of Doubt."למען הסר ספק" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.הביטוי למען הסר ספק נהוג בדרך כלל בחוזים ומיועד בכדי להדגיש נקודות חשובות שיתכן שלא נכתבו או שעשויות להתפרש באופן אחר מהנאמר בפסקה שממשיכה את הביטוי.
אפשרויות נוספות For The Sake Of Clarity – לחץ ושמע כיצד אומרים למען הסר ספק באנגלית.In Order To Remove Any Doubt – לחץ ושמע כיצד אומרים למען הסר ספק באנגלית. מצא מה פירוש המילה For The Avoidance Of Doubt ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על For The Avoidance Of Doubt – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).