איך אומרים באנגלית לכל מאן דבעי וגם איך כותבים לכל מאן דבעי

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים לכל מאן דבעי באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית לכל מאן דבעי וגם איך כותבים לכל מאן דבעי


“לכל מאן דבעי” כותבים באנגלית באופן הבא: To Whom It May Concern.“לכל מאן דבעי” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים לכל מאן דבעי באנגלית.הביטוי לכל מאן דבעי הוא ביטוי שמופיע בפתיחה של מכתב כאשר הנמען אינו ידוע. באנגלית ניתן לכתוב באופן דומה – To Whom It May Concern או שפשוט לציין תואר זהה וכללי כמו: Dear Sir or Madam. לחץ למידע נוסף
אופציות נוספות ללכל מאן דבעי באנגלית Dear Sir Or Madam – לחץ כאן להשמעה. מצא מה פירוש המילה To Whom It May Concern ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).
לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על To Whom It May Concern – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על To Whom It May Concern – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על To Whom It May Concern – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על To Whom It May Concern – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).