איך אומרים באנגלית ח.פ וגם איך כותבים ח.פ

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית ח.פ? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "ח.פ" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית ח.פ וגם איך כותבים ח.פ

"ח.פ" כותבים באנגלית באופן הבא: Privately Held Company.

"ח.פ" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ על הקישור להשמעה.

הביטוי ח.פ הוא קיצור של חברה פרטית או חד פעמי. אם הכוונה לחברה פרטית אז המילה האנגלית המתאימה היא Privately held company ואם הכוונה לחד פעמי אז המילה Disposable בשימוש בכדי לתאר חפצים שהם בשימוש חד פעמי.

אפשרויות נוספות

 

Disposable – לחץ כאן להשמעה.

 

מצא מה פירוש המילה Privately Held Company ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:
 
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).
לחץ למידע על Privately Held Company – המילון החופשי (Free Dictionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון Vocabulary.com.
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון וורדניק (Wordnik ).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון וויקי (Wiktionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון אינפופליז (Infoplease.com).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון מבט אחד (onelook.com).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון רימזון (Rhymezone.com).
לחץ למידע על Privately Held Company – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).
לחץ למידע על Privately Held Company – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).
לחץ למידע על Privately Held Company – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).