איך אומרים באנגלית חלוק וגם איך כותבים חלוק

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית חלוק? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “חלוק” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית חלוק וגם איך כותבים חלוק


“חלוק” כותבים באנגלית באופן הבא: Robe.“חלוק” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Robe ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Robe – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Robe – מילון דוט קום.לחץ למידע על Robe – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Robe – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Robe – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Robe – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Robe – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Robe – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Robe – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Robe – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Robe – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Robe – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Robe – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Robe – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Robe – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Robe – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Robe – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Robe – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Robe – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).