איך אומרים באנגלית חזקה וגם איך כותבים חזקה

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים חזקה באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית חזקה וגם איך כותבים חזקה


"חזקה" כותבים באנגלית באופן הבא: Exponentiation."חזקה" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים חזקה באנגלית.חֶזְקָה במתמטיקה – Exponentiation חֲזָקָה המתארת קניין – Possession חֲזָקָה (פרזומפציה) מונח משפטי המניח מראש נכונות עובדה מסוימת, בהינתן עובדה אחרת. – Presumption אופציות נוספות: Possession – לחץ ושמע כיצד אומרים חזקה באנגלית.Presumption – לחץ על הקישור להשמעה.


 מצא מה פירוש המילה Exponentiation ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Exponentiation – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Exponentiation – מילון דוט קום.לחץ למידע על Exponentiation – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Exponentiation – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Exponentiation – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Exponentiation – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Exponentiation – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Exponentiation – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Exponentiation – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Exponentiation – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Exponentiation – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Exponentiation – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Exponentiation – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Exponentiation – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Exponentiation – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Exponentiation – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Exponentiation – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Exponentiation – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Exponentiation – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).