איך אומרים באנגלית חו ז וגם איך כותבים חו ז

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית חו ז? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "חו ז" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית חו ז וגם איך כותבים חו ז


"חו ז" כותבים באנגלית באופן הבא: Debits And Credits."חו ז" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.המונח חו"ז הוא קיצור עבור "חייבים וזכאים" או "חובה וזכות".
המונחים חובה וזכות משמשים לציון העסקאות הנרשמות בספר החשבונות. פעולת חובה (חיוּ‏ב) מצביעה על רישום של נכס או הוצאה ואילו פעולת זכות (זיכוי) מצביעה על רישום של התחייבות או הכנסה.
באנגלית אומרים Debits And Credits או בקיצור Dr And Cr בכדי לציין חובה וזכות.
Debits: חיובים.
Credits: זיכויים. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Debits And Credits ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Debits And Credits – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון דוט קום.לחץ למידע על Debits And Credits – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Debits And Credits – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Debits And Credits – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Debits And Credits – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Debits And Credits – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Debits And Credits – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).