איך אומרים באנגלית חוצפה וגם איך כותבים חוצפה

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית חוצפה? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “חוצפה” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית חוצפה וגם איך כותבים חוצפה


“חוצפה” כותבים באנגלית באופן הבא: Chutzpah.“חוצפה” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.חוצפה היא התנהגות שאינה מצייתת לנורמה תוך כדי התרסה, ובפרט יש בה חוסר ציות לסמכות. לחץ למידע נוסף
קישורי השמעה לחוצפה באנגלית Nerve – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Chutzpah ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Chutzpah – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Chutzpah – מילון דוט קום.לחץ למידע על Chutzpah – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Chutzpah – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Chutzpah – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Chutzpah – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Chutzpah – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Chutzpah – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Chutzpah – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Chutzpah – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Chutzpah – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Chutzpah – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Chutzpah – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Chutzpah – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Chutzpah – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Chutzpah – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Chutzpah – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Chutzpah – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Chutzpah – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).