איך אומרים באנגלית חד פעמי וגם איך כותבים חד פעמי

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים חד פעמי באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית חד פעמי וגם איך כותבים חד פעמי


"חד פעמי" כותבים באנגלית באופן הבא: Disposable."חד פעמי" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.


 מצא מה פירוש המילה Disposable ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Disposable – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Disposable – מילון דוט קום.לחץ למידע על Disposable – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Disposable – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Disposable – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Disposable – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Disposable – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Disposable – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Disposable – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Disposable – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Disposable – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Disposable – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Disposable – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Disposable – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Disposable – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Disposable – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Disposable – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Disposable – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Disposable – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).