איך אומרים באנגלית הנפקה וגם איך כותבים הנפקה

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית הנפקה? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "הנפקה" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית הנפקה וגם איך כותבים הנפקה


"הנפקה" כותבים באנגלית באופן הבא: Public Offering."הנפקה" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.הנפקה, בבורסה לניירות ערך, היא פעולה המשמשת לגיוס הון על ידי הצעה של ניירות ערך לציבור. בישראל, הנפקה מכונה בחוק הצעה לציבור. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Public Offering ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Public Offering – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Public Offering – מילון דוט קום.לחץ למידע על Public Offering – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Public Offering – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Public Offering – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Public Offering – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Public Offering – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Public Offering – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Public Offering – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Public Offering – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Public Offering – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Public Offering – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Public Offering – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Public Offering – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Public Offering – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Public Offering – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Public Offering – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Public Offering – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Public Offering – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).