איך אומרים באנגלית דוח רווח והפסד וגם איך כותבים דוח רווח והפסד

אנגלית

שאלה

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית דוח רווח והפסד וגם איך כותבים דוח רווח והפסד


“דוח רווח והפסד” כותבים באנגלית באופן הבא: Income Statement.“דוח רווח והפסד” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.


קישורי השמעה לדוח רווח והפסד באנגלית Profit And Loss Account – לחץ ושמע כיצד אומרים דוח רווח והפסד באנגלית.Profit And Loss Statement – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Income Statement ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Income Statement – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Income Statement – מילון דוט קום.לחץ למידע על Income Statement – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Income Statement – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Income Statement – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Income Statement – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Income Statement – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Income Statement – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Income Statement – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Income Statement – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Income Statement – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Income Statement – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Income Statement – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Income Statement – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Income Statement – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Income Statement – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Income Statement – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Income Statement – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Income Statement – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).