איך אומרים באנגלית דבק וגם איך כותבים דבק

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים דבק באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית דבק וגם איך כותבים דבק


“דבק” כותבים באנגלית באופן הבא: Glue.“דבק” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.


 מצא מה פירוש המילה Glue ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Glue – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Glue – מילון דוט קום.לחץ למידע על Glue – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Glue – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Glue – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Glue – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Glue – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Glue – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Glue – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Glue – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Glue – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Glue – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Glue – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Glue – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Glue – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Glue – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Glue – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Glue – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Glue – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).