איך אומרים באנגלית גרש וגם איך כותבים גרש

אנגלית

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך אומרים גרש באנגלית? מי שיכול לרשום גם כיצד רושמים את זה באנגלית, אני אודה לו מאוד. תודה.

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית גרש וגם איך כותבים גרש


"גרש" כותבים באנגלית באופן הבא: Apostrophe."גרש" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.גרש (׳) הוא סימן פיסוק בעברית הדומה במראהו למירכה בודדת ולאפוסטרוף (Apostrophe). הגרש משמש כסימן דיאקריטי המתווסף לאותיות כדי לשנות את דרך הגייתן או כדי להדגיש הבדל בין שתי מלים הנכתבות בצורה זהה.
לאפוסטרוף כסימן פיסוק שני שימושים עיקריים: ציון הישמטות אותיות וציון יחסת השייכות. באנגלית משמש האפוסטרוף במקרים נדירים בצורות ריבוי.
סביר להניח שהכוונה בשאלה היא לאפוסטרוף – Apostrophe. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Apostrophe ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Apostrophe – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Apostrophe – מילון דוט קום.לחץ למידע על Apostrophe – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Apostrophe – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Apostrophe – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Apostrophe – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Apostrophe – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Apostrophe – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Apostrophe – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Apostrophe – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Apostrophe – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Apostrophe – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Apostrophe – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Apostrophe – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Apostrophe – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Apostrophe – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Apostrophe – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Apostrophe – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Apostrophe – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).