איך אומרים באנגלית גרשיים וגם איך כותבים גרשיים

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית גרשיים? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “גרשיים” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית גרשיים וגם איך כותבים גרשיים


“גרשיים” כותבים באנגלית באופן הבא: Quotation Marks.“גרשיים” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים גרשיים באנגלית.גרשיים הם סימן פיסוק המשמש לציון ראשי תיבות בשפה העברית. במקלדת המחשב אין מקש לתו הגרשיים, ולכן נהוג להשתמש במקומם בתו המרכאות הכפולות. לגרשיים אין שם באנגלית משום שתו זה לא נמצא בשימוש באנגלית. במקלדת אנו עושים שימוש במרכאות כפולות בכדי לסמן ציטוט, קטע דיבור או פסוקית בתוך טקסט כללי, או למטרות אחרות. מרכאות כפולות נקראות: Quotation Mark. לחץ למידע נוסף
קישורי השמעה לגרשיים באנגלית Inverted Commas – לחץ ושמע כיצד אומרים גרשיים באנגלית.Quotes – לחץ ושמע כיצד אומרים גרשיים באנגלית.
 מצא מה פירוש המילה Quotation Marks ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Quotation Marks – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון דוט קום.לחץ למידע על Quotation Marks – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Quotation Marks – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Quotation Marks – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Quotation Marks – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Quotation Marks – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Quotation Marks – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).