איך אומרים באנגלית בס ד וגם איך כותבים בס ד

אנגלית

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך אומרים בס ד באנגלית? מי שיכול לרשום גם כיצד רושמים את זה באנגלית, אני אודה לו מאוד. תודה.

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית בס ד וגם איך כותבים בס ד


"בס ד" כותבים באנגלית באופן הבא: Besiyata Dishmaya."בס ד" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.לחץ למידע נוסף
קבצי שמע: With God'S Help – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Besiyata Dishmaya ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון דוט קום.לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Besiyata Dishmaya – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).