איך אומרים באנגלית בלט דיסק וגם איך כותבים בלט דיסק

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית בלט דיסק? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “בלט דיסק” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית בלט דיסק וגם איך כותבים בלט דיסק


“בלט דיסק” כותבים באנגלית באופן הבא: Bulging Disc.“בלט דיסק” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.הביטוי בלט דיסק מתאר מצב של חולשה במבנה הטבעת הליפית אשר יכולה לגרום לבלט בהיקף החיצוני של הדיסק הבין חולייתי. החמרה של המצב עשויה להביא לפריצת דיסק. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Bulging Disc ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Bulging Disc – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון דוט קום.לחץ למידע על Bulging Disc – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Bulging Disc – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Bulging Disc – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Bulging Disc – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Bulging Disc – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Bulging Disc – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).