איך אומרים באנגלית בא לידי ביטוי וגם איך כותבים בא לידי ביטוי

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים בא לידי ביטוי באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית בא לידי ביטוי וגם איך כותבים בא לידי ביטוי


"בא לידי ביטוי" כותבים באנגלית באופן הבא: Expressed."בא לידי ביטוי" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים בא לידי ביטוי באנגלית.משפט לדוגמה:
Any opinions expressed are subject to change without notice.
תרגום:כל הדעות שבאות לידי ביטוי עשויות להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

 מצא מה פירוש המילה Expressed ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Expressed – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Expressed – מילון דוט קום.לחץ למידע על Expressed – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Expressed – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Expressed – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Expressed – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Expressed – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Expressed – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Expressed – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Expressed – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Expressed – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Expressed – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Expressed – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Expressed – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Expressed – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Expressed – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Expressed – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Expressed – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Expressed – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).