איך אומרים באנגלית ארנונה וגם איך כותבים ארנונה

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית ארנונה? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "ארנונה" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית ארנונה וגם איך כותבים ארנונה


"ארנונה" כותבים באנגלית באופן הבא: Rates."ארנונה" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים ארנונה באנגלית.ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע לפי מאפיינים שונים כדוגמת: גודל שטח הנכס, סוג השימוש בנכס, מיקום הנכס וכדומה. באנגליה מס זה נקרא: Rates בארה"ב: Property Taxes. לחץ למידע נוסף
כיצד אומרים ארנונה באנגלית Property Taxes – לחץ ושמע כיצד אומרים ארנונה באנגלית.
 מצא מה פירוש המילה Rates ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Rates – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Rates – מילון דוט קום.לחץ למידע על Rates – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Rates – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Rates – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Rates – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Rates – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Rates – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Rates – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Rates – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Rates – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Rates – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Rates – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Rates – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Rates – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Rates – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Rates – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Rates – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Rates – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).