איך אומרים באנגלית אצבע וגם איך כותבים אצבע

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית אצבע? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “אצבע” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית אצבע וגם איך כותבים אצבע


“אצבע” כותבים באנגלית באופן הבא: Finger.“אצבע” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.באנגלית מבחינים בין אצבע מכף הרגל לבין אצבע מכף היד.
Finger – אצבע מכף היד.
Toe – אצבע מכף הרגל.
Digit – מילה מתארת גם את האיברים המרוחקים ביותר בגפיים של חולייתנים. לחץ למידע נוסף
קישורי שמע Toe – לחץ ושמע כיצד אומרים אצבע באנגלית.
 מצא מה פירוש המילה Finger ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Finger – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Finger – מילון דוט קום.לחץ למידע על Finger – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Finger – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Finger – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Finger – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Finger – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Finger – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Finger – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Finger – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Finger – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Finger – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Finger – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Finger – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Finger – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Finger – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Finger – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Finger – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Finger – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).