איך אומרים באנגלית אפרוח וגם איך כותבים אפרוח

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית אפרוח? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "אפרוח" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית אפרוח וגם איך כותבים אפרוח


"אפרוח" כותבים באנגלית באופן הבא: Chick."אפרוח" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ על הקישור להשמעה.בעברית יש הבדל בין המילים אפרוח וגוזל.
המילה אפרוח בעברית מתארת ולד הבוקע מהביצה כאשר הוא מפותח ועצמאי יותר מאשר גוזל
האפרוח מסוגל לעמוד וללכת על רגליו ולאכול בכוחות בעצמו ללא עזרת הוריו כבר מיומו הראשון ואילו גוזל תלוי מאוד בהוריו.
אפרוחים הם צאצאי תרנגולים, שלוים, פסיונים וברווזיים (ברווזים, אווזים וברבורים), יענים (יען, אמו, ננדו), ואילו עופות דורסים, ציפורי שיר, יונים ותוכים מולידים גוזלים.
באנגלית לא מבחינים בשני הסוגים והמילה Chick מתארת עוף צעיר שעדיין לא הגיע לשלב בגרות. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Chick ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Chick – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Chick – מילון דוט קום.לחץ למידע על Chick – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Chick – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Chick – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Chick – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Chick – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Chick – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Chick – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Chick – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Chick – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Chick – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Chick – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Chick – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Chick – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Chick – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Chick – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Chick – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Chick – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).