איך אומרים באנגלית אפיון אתר וגם איך כותבים אפיון אתר

אנגלית

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים אפיון אתר באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית אפיון אתר וגם איך כותבים אפיון אתר


"אפיון אתר" כותבים באנגלית באופן הבא: Website Requirements Specification."אפיון אתר" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ על הקישור להשמעה.ניתן גם לומר מסמך אפיון מערכת דהוא בעצם "מפרט דרישות לתוכנה" ובאנגלית הוא נקרא > Software Requirements Specification (להשמעה) ובקיצור Srs. לפעמים מקצרים את המילה Specification ל-Spec. לחץ למידע נוסף  מצא מה פירוש המילה Software Requirements Specification ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).
לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Software Requirements Specification – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון קולינס (Collins English Dictionary).
לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Software Requirements Specification – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Software Requirements Specification – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Software Requirements Specification – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).