איך אומרים באנגלית אסתר וגם איך כותבים אסתר

אנגלית

שאלה

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית אסתר וגם איך כותבים אסתר


"אסתר" כותבים באנגלית באופן הבא: Esther."אסתר" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים אסתר באנגלית. מצא מה פירוש המילה Esther ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Esther – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Esther – מילון דוט קום.לחץ למידע על Esther – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Esther – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Esther – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Esther – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Esther – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Esther – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Esther – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Esther – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Esther – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Esther – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Esther – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Esther – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Esther – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Esther – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Esther – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Esther – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Esther – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).