איך אומרים באנגלית אולם אירועים וגם איך כותבים אולם אירועים

אנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית אולם אירועים? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "אולם אירועים" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים באנגלית אולם אירועים וגם איך כותבים אולם אירועים


באנגלית ניתן לומר אולם אירועים באופן הבא:Function hallקישור להשמעה.Banquet hall –  קישור להשמעה.Ballroom  – (מתייחס לסוג מסויים של אולם לריקודים)  קישור להשמעה.למידע נוסף ראה קישור. הגדרת המונח Function hall במילונים שונים:לחץ למידע על Function hall – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון דוט קום.

לחץ למידע על Function hall – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).

לחץ למידע על Function hall – המילון החופשי (Free Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון קולינס (Collins English Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון Vocabulary.com.

לחץ למידע על Function hall – מילון וורדניק (Wordnik ).

לחץ למידע על Function hall – מילון וויקי (Wiktionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון אינפופליז (Infoplease.com).

לחץ למידע על Function hall – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון מבט אחד (onelook.com).

לחץ למידע על Function hall – מילון רימזון (Rhymezone.com).

לחץ למידע על Function hall – מילון אולוורדס (AllWords.com Multi-Lingual Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).

לחץ למידע על Function hall – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).

לחץ למידע על Function hall – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).