אוכלוסיית תאילנד, מה גודלה של האוכלוסיה בתאילנד?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית תאילנד?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית תאילנד, מה גודלה של האוכלוסיה בתאילנד?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית תאילנד מונה 67,741,401 אנשים.
תאילנד ממוקמת במקום 21 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית תאילנד גדולה פי-8.66 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בתאילנד הוא: 0.98 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בתאילנד יש 33,528,572 גברים ו34,212,829 נשים, כ-684255 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בתאילנד הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בתאילנד
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בתאילנד עומד על 0.350 אחוז (נתוני 2014).
תאילנד מדורגת 165 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית תאילנד הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית תאילנד גדלה ב0.350 אחוז בשנה (גידול של 237,095 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית תאילנד נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בתאילנד
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בתאילנד עומד על 11.26 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את תאילנד במקום 175 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בתאילנד יש 762,768 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בתאילנד נמוך ב-7.18 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בתאילנד
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בתאילנד עומד על 7.72 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את תאילנד במקום 110 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בתאילנד יש 522,964 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בתאילנד גבוה ב-2.18 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בתאילנד שווה לאפס (מראה כי כמות העוזבים את המדינה זהה לכמות המהגרים אליה).
קצב ההגירה הנקי בתאילנד ממקם את תאילנד במקום 100 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית תאילנד (גברים ונשים) הוא: גיל 36.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בתאילנד הוא: גיל 35.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בתאילנד הוא: גיל 37.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית תאילנד גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בתאילנד מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-34.1 אחוז מסה”כ אוכלוסיית תאילנד מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית תאילנד מספר התושבים העירוניים עומד על כ-23,099,818.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בתאילנד גדלה ב-1.60 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות תאילנד וישראלנתון פירוט יחידות מידה תאילנד ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 67,741,401 7,821,850
דירוג עולמי   21 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.98 1.01
סה”כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 33,528,572 3,930,382
סה”כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 34,212,829 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.350 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 237,095 114,200
דירוג עולמי   165 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 11.26 18.44
דירוג עולמי   175 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 7.72 5.54
דירוג עולמי   110 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 0.00 1.68
דירוג עולמי   100 53
גיל חציוני גיל בשנים 36.2 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 35.3 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 37.2 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה”כ האוכלוסיה 34.1 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.60 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על תאילנד באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על תאילנד באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על תאילנד באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור