אוכלוסיית רוסיה, מה גודלה של האוכלוסיה ברוסיה?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית רוסיה?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית רוסיה, מה גודלה של האוכלוסיה ברוסיה?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית רוסיה מונה 142,470,272 אנשים.
רוסיה ממוקמת במקום 10 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית רוסיה גדולה פי-18.21 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים ברוסיה הוא: 0.86 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
ברוסיה יש 65,873,352 גברים ו76,596,920 נשים, כ-10723568 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים ברוסיה הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה ברוסיה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה ברוסיה עומד על 0.030- אחוז (נתוני 2014).
רוסיה מדורגת 201 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית רוסיה הוא שלילי והוא מצביע על כך שאוכלוסיית רוסיה פחתה ב-0.030% בשנה (פיחות של 42,741 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית רוסיה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה ברוסיה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה ברוסיה עומד על 11.87 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את רוסיה במקום 168 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי ברוסיה יש 1,691,122 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה ברוסיה נמוך ב-6.57 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה ברוסיה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה ברוסיה עומד על 13.83 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את רוסיה במקום 10 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי ברוסיה יש 1,970,364 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה ברוסיה גבוה ב-8.29 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי ברוסיה עומד על 1.69 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית רוסיה גודלת בכ-240,775 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי ברוסיה ממקם את רוסיה במקום 52 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית רוסיה (גברים ונשים) הוא: גיל 38.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים ברוסיה הוא: גיל 36.0.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים ברוסיה הוא: גיל 41.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית רוסיה גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה ברוסיה מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-73.8 אחוז מסה"כ אוכלוסיית רוסיה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית רוסיה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-105,143,061.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית ברוסיה גדלה ב-0.13 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות רוסיה וישראלנתון פירוט יחידות מידה רוסיה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 142,470,272 7,821,850
דירוג עולמי   10 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.86 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 65,873,352 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 76,596,920 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.030- 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 42,741 114,200
דירוג עולמי   201 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 11.87 18.44
דירוג עולמי   168 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 13.83 5.54
דירוג עולמי   10 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.69 1.68
דירוג עולמי   52 53
גיל חציוני גיל בשנים 38.9 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 36.0 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 41.9 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 73.8 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 0.13 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על רוסיה באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על רוסיה באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על רוסיה באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור