אוכלוסיית קרואטיה, מה גודלה של האוכלוסיה בקרואטיה?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית קרואטיה?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית קרואטיה, מה גודלה של האוכלוסיה בקרואטיה?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית קרואטיה מונה 4,470,534 אנשים.
קרואטיה ממוקמת במקום 126 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-1.75 מאוכלוסיית קרואטיה, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בקרואטיה הוא: 0.93 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בקרואטיה יש 2,154,195 גברים ו2,316,339 נשים, כ-162142 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בקרואטיה הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בקרואטיה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בקרואטיה עומד על 0.120- אחוז (נתוני 2014).
קרואטיה מדורגת 208 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית קרואטיה הוא שלילי והוא מצביע על כך שאוכלוסיית קרואטיה פחתה ב-0.120% בשנה (פיחות של 5,364 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית קרואטיה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בקרואטיה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בקרואטיה עומד על 9.49 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את קרואטיה במקום 201 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בקרואטיה יש 42,425 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בקרואטיה נמוך ב-8.95 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בקרואטיה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בקרואטיה עומד על 12.13 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את קרואטיה במקום 26 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בקרואטיה יש 54,228 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בקרואטיה גבוה ב-6.59 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בקרואטיה עומד על 1.43 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית קרואטיה גודלת בכ-6,393 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בקרואטיה ממקם את קרואטיה במקום 54 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית קרואטיה (גברים ונשים) הוא: גיל 42.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בקרואטיה הוא: גיל 40.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בקרואטיה הוא: גיל 43.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית קרואטיה גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בקרואטיה מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-57.8 אחוז מסה"כ אוכלוסיית קרואטיה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית קרואטיה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-2,583,969.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בקרואטיה גדלה ב-0.30 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות קרואטיה וישראלנתון פירוט יחידות מידה קרואטיה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 4,470,534 7,821,850
דירוג עולמי   126 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.93 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 2,154,195 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 2,316,339 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.120- 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 5,364 114,200
דירוג עולמי   208 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 9.49 18.44
דירוג עולמי   201 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 12.13 5.54
דירוג עולמי   26 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.43 1.68
דירוג עולמי   54 53
גיל חציוני גיל בשנים 42.1 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 40.2 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 43.9 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 57.8 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 0.30 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על קרואטיה באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על קרואטיה באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על קרואטיה באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור