אוכלוסיית צרפת, מה גודלה של האוכלוסיה בצרפת?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית צרפת?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית צרפת, מה גודלה של האוכלוסיה בצרפת?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית צרפת מונה 66,259,012 אנשים.
צרפת ממוקמת במקום 22 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית צרפת גדולה פי-8.47 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בצרפת הוא: 0.96 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בצרפת יש 32,453,394 גברים ו33,805,618 נשים, כ-1352224 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בצרפת הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בצרפת
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בצרפת עומד על 0.450 אחוז (נתוני 2014).
צרפת מדורגת 158 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית צרפת הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית צרפת גדלה ב0.450 אחוז בשנה (גידול של 298,166 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית צרפת נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בצרפת
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בצרפת עומד על 12.49 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את צרפת במקום 159 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בצרפת יש 827,575 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בצרפת נמוך ב-5.95 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בצרפת
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בצרפת עומד על 9.06 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את צרפת במקום 65 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בצרפת יש 600,307 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בצרפת גבוה ב-3.52 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בצרפת עומד על 1.09 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית צרפת גודלת בכ-72,222 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בצרפת ממקם את צרפת במקום 59 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית צרפת (גברים ונשים) הוא: גיל 40.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בצרפת הוא: גיל 39.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בצרפת הוא: גיל 42.4.
הגיל החציוני של אוכלוסיית צרפת גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בצרפת מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-85.8 אחוז מסה"כ אוכלוסיית צרפת מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית צרפת מספר התושבים העירוניים עומד על כ-56,850,232.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בצרפת גדלה ב-1.10 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות צרפת וישראלנתון פירוט יחידות מידה צרפת ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 66,259,012 7,821,850
דירוג עולמי   22 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.96 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 32,453,394 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 33,805,618 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.450 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 298,166 114,200
דירוג עולמי   158 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 12.49 18.44
דירוג עולמי   159 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 9.06 5.54
דירוג עולמי   65 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.09 1.68
דירוג עולמי   59 53
גיל חציוני גיל בשנים 40.9 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 39.3 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 42.4 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 85.8 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.10 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על צרפת באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על צרפת באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על צרפת באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור