אוכלוסיית צ'אד, מה גודלה של האוכלוסיה בצ'אד?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית צ'אד?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית צ'אד, מה גודלה של האוכלוסיה בצ'אד?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית צ'אד מונה 11,412,107 אנשים.
צ'אד ממוקמת במקום 77 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית צ'אד גדולה פי-1.46 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בצ'אד הוא: 0.93 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בצ'אד יש 5,499,098 גברים ו5,913,009 נשים, כ-413909 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בצ'אד הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בצ'אד
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בצ'אד עומד על 1.920 אחוז (נתוני 2014).
צ'אד מדורגת 59 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית צ'אד הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית צ'אד גדלה ב1.920 אחוז בשנה (גידול של 219,113 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית צ'אד גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בצ'אד
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בצ'אד עומד על 37.29 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את צ'אד במקום 16 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בצ'אד יש 425,557 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בצ'אד גבוה ב-18.85 לידות לכל 1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בצ'אד
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בצ'אד עומד על 14.56 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את צ'אד במקום 4 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בצ'אד יש 166,160 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בצ'אד גבוה ב-9.02 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בצ'אד עומד על 3.54- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית צ'אד פוחתת בכ-40,399 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בצ'אד ממקם את צ'אד במקום 187 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית צ'אד (גברים ונשים) הוא: גיל 17.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בצ'אד הוא: גיל 16.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בצ'אד הוא: גיל 18.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית צ'אד נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית צ'אד צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-21.8 אחוז מסה"כ אוכלוסיית צ'אד מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית צ'אד מספר התושבים העירוניים עומד על כ-2,487,839.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בצ'אד גדלה ב-3.00 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות צ'אד וישראלנתון פירוט יחידות מידה צ'אד ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 11,412,107 7,821,850
דירוג עולמי   77 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.93 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 5,499,098 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 5,913,009 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 1.920 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 219,113 114,200
דירוג עולמי   59 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 37.29 18.44
דירוג עולמי   16 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 14.56 5.54
דירוג עולמי   4 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 3.54- 1.68
דירוג עולמי   187 53
גיל חציוני גיל בשנים 17.2 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 16.1 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 18.2 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 21.8 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 3.00 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על צ'אד באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על צ'אד באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על צ'אד באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור