אוכלוסיית פולין, מה גודלה של האוכלוסיה בפולין?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית פולין?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית פולין, מה גודלה של האוכלוסיה בפולין?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית פולין מונה 38,346,279 אנשים.
פולין ממוקמת במקום 35 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית פולין גדולה פי-4.90 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בפולין הוא: 0.94 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בפולין יש 18,580,156 גברים ו19,766,123 נשים, כ-1185967 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בפולין הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בפולין
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בפולין עומד על 0.110- אחוז (נתוני 2014).
פולין מדורגת 207 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית פולין הוא שלילי והוא מצביע על כך שאוכלוסיית פולין פחתה ב-0.110% בשנה (פיחות של 42,180 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית פולין נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בפולין
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בפולין עומד על 9.77 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את פולין במקום 200 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בפולין יש 374,643 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בפולין נמוך ב-8.67 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בפולין
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בפולין עומד על 10.37 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את פולין במקום 43 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בפולין יש 397,651 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בפולין גבוה ב-4.83 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בפולין עומד על 0.47- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית פולין פוחתת בכ-18,023 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בפולין ממקם את פולין במקום 134 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית פולין (גברים ונשים) הוא: גיל 39.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בפולין הוא: גיל 37.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בפולין הוא: גיל 41.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית פולין גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בפולין מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-60.9 אחוז מסה"כ אוכלוסיית פולין מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית פולין מספר התושבים העירוניים עומד על כ-23,352,884.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בפולין פוחתת ב-0.04 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות פולין וישראלנתון פירוט יחידות מידה פולין ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 38,346,279 7,821,850
דירוג עולמי   35 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.94 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 18,580,156 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 19,766,123 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.110- 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 42,180 114,200
דירוג עולמי   207 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 9.77 18.44
דירוג עולמי   200 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 10.37 5.54
דירוג עולמי   43 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 0.47- 1.68
דירוג עולמי   134 53
גיל חציוני גיל בשנים 39.5 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 37.9 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 41.3 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 60.9 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים -0.04 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על פולין באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על פולין באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על פולין באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור