אוכלוסיית סלובקיה, מה גודלה של האוכלוסיה בסלובקיה?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית סלובקיה?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית סלובקיה, מה גודלה של האוכלוסיה בסלובקיה?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית סלובקיה מונה 5,443,583 אנשים.
סלובקיה ממוקמת במקום 117 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-1.44 מאוכלוסיית סלובקיה, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בסלובקיה הוא: 0.94 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בסלובקיה יש 2,637,612 גברים ו2,805,971 נשים, כ-168357 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בסלובקיה הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בסלובקיה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בסלובקיה עומד על 0.030 אחוז (נתוני 2014).
סלובקיה מדורגת 189 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית סלובקיה הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית סלובקיה גדלה ב0.030 אחוז בשנה (גידול של 1,634 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית סלובקיה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בסלובקיה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בסלובקיה עומד על 10.01 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את סלובקיה במקום 192 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בסלובקיה יש 54,490 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בסלובקיה נמוך ב-8.43 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בסלובקיה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בסלובקיה עומד על 9.70 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את סלובקיה במקום 51 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בסלובקיה יש 52,803 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בסלובקיה גבוה ב-4.16 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בסלובקיה עומד על 0.01 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית סלובקיה גודלת בכ-54 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בסלובקיה ממקם את סלובקיה במקום 77 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית סלובקיה (גברים ונשים) הוא: גיל 39.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בסלובקיה הוא: גיל 37.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בסלובקיה הוא: גיל 41.0.
הגיל החציוני של אוכלוסיית סלובקיה גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בסלובקיה מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-54.7 אחוז מסה"כ אוכלוסיית סלובקיה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית סלובקיה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-2,977,640.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בסלובקיה גדלה ב-0.06 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות סלובקיה וישראלנתון פירוט יחידות מידה סלובקיה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 5,443,583 7,821,850
דירוג עולמי   117 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.94 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 2,637,612 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 2,805,971 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.030 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 1,634 114,200
דירוג עולמי   189 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 10.01 18.44
דירוג עולמי   192 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 9.70 5.54
דירוג עולמי   51 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 0.01 1.68
דירוג עולמי   77 53
גיל חציוני גיל בשנים 39.2 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 37.5 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 41.0 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 54.7 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 0.06 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על סלובקיה באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על סלובקיה באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על סלובקיה באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור