אוכלוסיית סינגפור, מה גודלה של האוכלוסיה בסינגפור?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית סינגפור?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית סינגפור, מה גודלה של האוכלוסיה בסינגפור?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית סינגפור מונה 5,567,301 אנשים.
סינגפור ממוקמת במקום 116 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-1.40 מאוכלוסיית סינגפור, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בסינגפור הוא: 0.96 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בסינגפור יש 2,726,841 גברים ו2,840,460 נשים, כ-113617 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בסינגפור הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בסינגפור
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בסינגפור עומד על 1.920 אחוז (נתוני 2014).
סינגפור מדורגת 57 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית סינגפור הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית סינגפור גדלה ב1.920 אחוז בשנה (גידול של 106,893 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית סינגפור גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בסינגפור
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בסינגפור עומד על 8.10 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את סינגפור במקום 221 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בסינגפור יש 45,095 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בסינגפור נמוך ב-10.34 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בסינגפור
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בסינגפור עומד על 3.42 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את סינגפור במקום 217 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בסינגפור יש 19,040 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בסינגפור נמוך ב-2.12 מקרי מוות ל-1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בסינגפור עומד על 14.55 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית סינגפור גודלת בכ-81,004 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בסינגפור ממקם את סינגפור במקום 8 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית סינגפור (גברים ונשים) הוא: גיל 33.8.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בסינגפור הוא: גיל 33.7.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בסינגפור הוא: גיל 33.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית סינגפור גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בסינגפור מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-100.0 אחוז מסה"כ אוכלוסיית סינגפור מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית סינגפור מספר התושבים העירוניים עומד על כ-5,567,301.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בסינגפור גדלה ב-1.10 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות סינגפור וישראלנתון פירוט יחידות מידה סינגפור ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 5,567,301 7,821,850
דירוג עולמי   116 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.96 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 2,726,841 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 2,840,460 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 1.920 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 106,893 114,200
דירוג עולמי   57 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 8.10 18.44
דירוג עולמי   221 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 3.42 5.54
דירוג עולמי   217 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 14.55 1.68
דירוג עולמי   8 53
גיל חציוני גיל בשנים 33.8 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 33.7 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 33.9 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 100.0 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.10 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על סינגפור באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על סינגפור באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על סינגפור באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור