אוכלוסיית סין, מה גודלה של האוכלוסיה בסין?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית סין?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית סין, מה גודלה של האוכלוסיה בסין?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית סין מונה 1,355,692,576 אנשים.
סין ממוקמת במקום 1 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות.
אוכלוסיית סין גדולה פי-173.32 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בסין הוא: 1.06 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בסין יש 697,589,384 גברים ו658,103,192 נשים, כ-39486192 יותר גברים מאשר נשים.
יחס גברים לנשים בסין הוא גבוה יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בסין
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בסין עומד על 0.440 אחוז (נתוני 2014).
סין מדורגת 160 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית סין הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית סין גדלה ב0.440 אחוז בשנה (גידול של 5,965,048 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית סין נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בסין
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בסין עומד על 12.17 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את סין במקום 163 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בסין יש 16,498,779 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בסין נמוך ב-6.27 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בסין
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בסין עומד על 7.44 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את סין במקום 115 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בסין יש 10,086,353 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בסין גבוה ב-1.9 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בסין עומד על 0.32- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית סין פוחתת בכ-433,822 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בסין ממקם את סין במקום 128 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית סין (גברים ונשים) הוא: גיל 36.7.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בסין הוא: גיל 35.8.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בסין הוא: גיל 37.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית סין גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בסין מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-50.6 אחוז מסה"כ אוכלוסיית סין מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית סין מספר התושבים העירוניים עומד על כ-685,980,443.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בסין גדלה ב-2.85 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות סין וישראלנתון פירוט יחידות מידה סין ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 1,355,692,576 7,821,850
דירוג עולמי   1 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 1.06 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 697,589,384 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 658,103,192 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.440 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 5,965,048 114,200
דירוג עולמי   160 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 12.17 18.44
דירוג עולמי   163 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 7.44 5.54
דירוג עולמי   115 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 0.32- 1.68
דירוג עולמי   128 53
גיל חציוני גיל בשנים 36.7 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 35.8 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 37.5 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 50.6 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 2.85 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על סין באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על סין באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על סין באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור